In de onderstaande tekst leest u meer over over asbest en de regels hier omheen.

Asbest voor 1993

Asbest werd na de tweede wereldoorlog veel gebruikt, vooral in daken. Meestal in de vorm van golfplaten, maar ook in dakbeschot werd asbest gebruikt. In 1993 werd het gebruik van asbest verboden om gezondheidsredenen. In huizen en schuren die voor het verbod gebouwd zijn, kan asbest verwerkt zitten. De overheid had besloten om alle daken waarin asbest is verwerkt, te laten vervangen voor 2024. Maar dit geldt niet voor al het asbest. Er ligt momenteel in Nederland nog zo’n 60 miljoen vierkante meter asbest.  

Asbest alleen is niet direct schadelijk. Golfplaten en dakbestek waarin asbest vezels zijn verwerkt worden pas schadelijk wanneer deze vezels vrijkomen en bijvoorbeeld ingeademd worden. Hoe ouder uw asbest dak, hoe groter de kans is dat asbestvezels vrijkomen. Daarom is het verstandig om uw asbest dak te verwijderen of uw asbest dakbeschot te vervangen. 

Dakbeschot en golfplaten

Na 2024 is het verbod op asbestdaken van toepassing. Dit houdt in dat in woningen, schuren, loodsen en andere panden geen asbest meer mag zitten die in contact staan met de buitenlucht. Het betreft dus vooral dakbedekking met asbesthoudende golfplaten. Asbesthoudend dakbescho valt niet onder het verbod, maar lekkage of schade aan uw dak kan blootstelling aan de buitenlucht veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat uw asbesthoudend dakbeschot wel onder het verbod valt.

Het is zelfs zo dat de gemeente je kan dingen voor 2024 uw dak te verwijderen als er sprake is van schade of erge beschadiging. Na verzuimen van het verzoek, kan de gemeente u een boete geven en alsnog dwingen het asbest te verwijderen.

Regels voor het vervangen van uw asbest dak:

  • U als eigenaar bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest dak
  • Voor het verwijderen van uw asbest dak maakt u een sloopmelding bij uw gemeente. Dit kunt u ook door Wilms B.V. laten doen. Wij zijn een gecertificeerd sloop en asbestbedrijf.
  • Zelf asbest verwijderen mag, maar in veel situaties mag u dit niet zelf doen. Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:
  • Uw asbestdak is al beschadigd
  • uw asbestdak is groter dan 35m2;
  • u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
  • het asbestdak ligt op een bedrijfspand

Asbest zelf verwijderen

Zoals hierboven opgenoemd bent, mag u zelf niet in alle gevallen asbest verwijderen. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten asbest. Hechtgeboden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest mag u zelf verwijderen, maar niet-hechtgebonden asbest niet.

Hechtgebonden asbest geeft minder vezels af, omdat de vezels goed verwerkt zitten in bijvoorbeeld asbestcement. De vezels in niet-hechtgebonden asbest zit  niet goed vast en kunnen snel losraken. Dit is gevaarlijk en schadelijk voor uw gezondheid.

Subsidie asbest

Om uw uitgaven aan het verwijderen van uw asbest te ondersteunen is er een subsidieregeling, de SVA (subsidie verwijderen asbestdaken). Deze subsidie loopt nog tot 31 december 2019. Als u hier een aanvraag voor indient, kunt u €4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak voor terugkrijgen. Er zit een maximum aan deze financieel tegemoetkoming van €25.000. Of uw aanvraag wordt goedgekeurd, is afhankelijk van het subsidieplafond. Als deze bereikt is, gaat uw aanvraag automatisch door naar het volgende jaar. De subsidie voor het verwijderen van asbestdaken is voor zowel particulieren als bedrijven beschikbaar.

Contact of vraag om advies

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak maken zodat wij u advies kunnen geven bij uw project of klus? Bouwbedrijf Wilms B.V. staat u graag te woord. U kunt ons bereiken via e-mail en telefoon. Natuurlijk bent u ook welkom voor een bakje koffie bij ons op locatie.

Lees meer over verwijderen en saneren van asbest golfplaten of asbest dakbeschot.